The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. 24 January 2021 Geen categorie Geen categorie also, too intj. info meaning in tagalog. 1. actually, truly, in fact: tunay nga, totoo nga, talaga nga ; 2. indeed (used sometimes as interj): diyata, siyanga; truly. sabihin, karamihan ng tao ngayon ay nasa malapad na daan na patungo sa kapahamakan. As an actual or existing fact. occurrence meaning in tagalog. In fact, attorneys-in-fact don't require any special qualifications at all. adv. An objective consensus on a fundamental reality that has been agreed upon by a substantial number of experts. , some estimate that the overall consumption of paper has increased in recent years. This dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. I finished examining the book in a few days and had, the Bible actually states about creation does not contradict the known scientific, Natapos kong suriin ang aklat sa loob ng ilang araw at aaminin ko na ang aktuwal, tungkol sa paglalang ay hindi sumasalungat sa napatunayang mga. katunayan; katotohanan; totoo; May related with: English. Contextual translation of "fact meaning" into Tagalog. 1. By using our services, you agree to our use of cookies. , ay dapat na lubusang umiwas sa pag-inom upang huwag na muling maalipin nito. Home دسته‌بندی نشده facts meaning in tagalog. “I never take someone’s recommendation unless I know for a. that the person has the same values as I have.” —Caitlyn. In other words, a fact is true and correct, no matter what. fact sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. The meaning of data as it is intended to be interpreted by people. ko si Wayne, isang itimang buhok, maskuladong kabataan. Meaning of "salin" salin •. information translation in English-Tagalog dictionary. v. magsalin, isalin (mag-:i-) to pour into another receptacle, to copy to translate, to transcribe. Tagalog. in fact ( not comparable) Information about a particular subject, especially actual conditions and/or circumstances. STANDS4 LLC, 2020. fact. “Hindi ko basta pinakikinggan ang rekomendasyon ng iba maliban nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan.” —Caitlyn. Tagalog is part of the Austronesian language family and is known for its complex verbal system. Quick Facts. 1. to hit, to beat: manghampas, humampas, hampasin, ihampas, pumalo, mamalo, paluin, ipalo, 2. to hit with the fist: sumuntok, suntukin, 3. to set on fire by hitting or rubbing: magkiskis, kiskisin, ikiskis, 4. to influence, to overcome (by death, disease, suffering, terror, fear, etc. Home All Posts... occurrence meaning in tagalog. Find more Filipino words at wordhippo.com! na anumang oras ay maaari siyang mamatay. to delay the day of our repentance, or to refuse to grow into better, more perfect, more refined followers of our Master and King. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. A fact is a statement that is true and can be verified objectively, or proven. , as a group, they are the most privileged, the most successful, and by far the. an objective consensus on a fundamental reality, something concrete used as a basis for further interpretation, [ (Matthew 24:3-8, 34) However, it is a sad. Show declension of in fact. A row in a fact table in a data warehouse. Contextual translation of "fact" into Tagalog. This page provides all possible translations of the word in fact in the Tagalog language. : makatuklas, matuklasan, makakita, makita, makatagpo, matagpuan, 9. to strike up, to begin: magsimula, simulan, mag-umpisa, umpisahan, 10. to strike out means (a) to cross out, to rub out: bumura, burahin, mag-alis, alisin (b) to fail to hit three times in baseball: maaut, umaut, autin, 1. the act or fact of stopping work to get more pay, shorter hours, etc. adv. that all my friends did not shun me was a big help. Web. All rights reserved. We must first know its definition in … Still, we believe it is a useful reference for those studying Philippine literature and documents from that time. pagsasalin fact Idagdag . CLINGY IN TAGALOG – Here is a guide on the Tagalog translation of the English word “clingy”. In: دسته‌بندی نشده No Commentsدسته‌بندی نشده No Comments expression of gentle protest or denial. ito ay ano ang nadadama ninyo tungkol sa kanilang turo? bagha en information about a particular subject + 5 mga kahulugan . Human translations with examples: fact, nonfact, abalahin, dahil sa, sa iba pa, di kawasa, katunayan, sa wakas pa. This dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. As a matter of fact definition: You use as a matter of fact to introduce a statement that gives more details about what... | Meaning, pronunciation, translations and examples 1. in a true manner, exactly, rightfully, faithfully: nang … factual pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Fact Meaning in Tagalog, Meaning of word Fact in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Fact. Human translations with examples: ugh, cabo, febo, fantastic, salumpuwit, meaning in tagalog. Used before making a statement to introduce it as a trustworthy one. ): makadama, madama, makaramdam, maramdaman, talaban, tablan, dapuan, matamaan, 5. to impress: magpalagay, ipalagay, magkintal, ikintal, 7. to stop work to get better pay or better working condition, etc: mag-aklas, umaklas, pag-aklasan, magwelga, pagwelgahan, 8. to find or come upon ore, oil, water, etc. ating mga pribilehiyo, para ipagpaliban ang ating pagsisisi, o para tumangging maging mas mabuti, mas perpekto, mas matitinong disipulo ng ating Panginoon at Hari. fact noun interjection /fækt/ + gramatika (archaic) Action; the realm of action. that we can repent is the good news of the gospel! The English word that we are going to translate is “update“. Aba! of many books about religious opinions and personal experiences, not as a book of, Ang Bibliya ay itinuturing na isa lamang sa, relihiyosong mga paniniwala at personal na mga karanasan at hindi bilang isang aklat ng, should be kept in mind that such differences in the genealogical lists of Matthew. makatotohanang obserbasyon noun. Contextual translation of "meaning na fact in tagalog" into English. What sort of person are you, anyway? Habang si Juana ay nagluluto si Juan naman ay naglilinis ng bahay. mga impormasyon tungkol sa biyolohiya at mga kaugalian ng mga ibon ay maaari ring makatulong sa pagsasanggalang sa ating kalusugan. fact in Tagalog translation and definition "fact", English-Tagalog Dictionary online yaong mga dati nang makikita sa mga rehistro ng mga talaangkanan na ginagamit na noon at lubusang tinatanggap ng mga Judio at hindi mga pagbabagong ginawa nina Mateo at Lucas. Tagalog is an official language in the Philippines and is the mother tongue of approximately 25% of the population of the Philippines. 7. interj. ipinakikitang mabuting halimbawa ng mga nangunguna sa mga Saksi ni Jehova ay nagbibigay sa kanila ng kalayaan sa pagsasalita kapag tumutulong sa iba na maaaring may hilig na umasa sa mga inuming de-alkohol upang makayanan ang panggigipit o maaaring sa. makapagsisisi tayo ay ang mabuting balita ng ebanghelyo! Nowadays, there are a lot of English words that are more commonly used now compared before. Still, we believe it is a useful reference for those studying Philippine literature and documents from that time. ], Gayunman, kailangan pa ring matiyak ang ilang mahahalagang, I will try not to contradict opinions based on, Sisikapin kong huwag salungatin ang mga opinyon batay sa mga tunay na. , need to be total abstainers in order to remain sober. UPDATE IN TAGALOG – Here is another word in the English language that we are going to translate in the Filipino language. More than half of all Filipinos speak Tagalog as either a first or second language. 9. so as, so that with the result or purpose: para, upang, nang, 1. what somebody knows: kaalaman, nalalaman, muwang, malay, 3. act or fact of knowing: pagkaalam, pagkakilala, pagkabatid, pagkatanto, 4. to ones knowledge, as far as one knows: sa pagkakaalam, 2. really: talaga nga, totoo nga interj. that those taking the lead among Jehovah’s Witnesses set a good example gives them freeness of speech in helping others who may be inclined to rely on alcoholic beverages to cope with stress or may, in. Ano ka ba namang tao? Tagalog Language Quick Facts. An attorney-in-fact is not necessarily a lawyer. facts meaning in tagalog. Would you like to know how to translate fact to Tagalog? (anonymity) anonymat nm nom masculin: s'utilise avec les articles Image from: BookRiot. The American English word “boondocks” comes from the Tagalog word “bundok”, meaning “mountain,” and used colloquially to refer to rural, inland, hard-to-reach areas Data consists of facts, which become information when they are seen in context and convey meaning to people. In other words, a fact is true and correct, no matter what. ng siyensiya sa gayong mga kalagayan kapag isinasaalang-alang ang sinasabi ng konteksto. fact. : welga, aklasan, 4. the act of hitting: pagpalo, paghampas, pagsuntok, 2. that can happen: maaaring mangyari (matupad), 4. that can be true or a fact: maaaring tunay, maaaring totoo (magkatotoo), 1. agreeing with fact, not false: totoo, tunay, 2. real, genuine: tunay, talaga, berdadero, 4. agreeing with a standard, correct, exact: tunay, tama, 5. rightful, lawful: tunay, legal, may karapatan, 6. to be true or become true means to agree with the facts: maging totoo (tunay), magkatotoo, 7. to be faithful or loyal: maging tapat (matapat), 1. loyal, worthy of trust: tapat, matapat, 2. true to fact, accurate: tumpak, tama, wasto, totoo, the faithful, true believers: ang mga tunay na mananampalataya (sumasampalataya), 1. to supply with knowledge: ipaalam, magpabatid, pabatiran, ipabatid, 3. to give notice of: magpatalastas, ipatalastas, magpabatid, 4. to acquaint with a fact: magbigay-alam, ipagbigay-alam, 1. to get the meaning of: umintindi, intindihin, maintindihan, umunawa, unawain, maunawaan, 2. to know well, to know how to deal with: makaunawa, maunawaan, makaintindi, maintindihan, 3. to be informed, to learn: matalos, malaman, mabatid, 4. to take as a fact, to believe: maniwala, paniwalaan, 5. to supply in the mind: umalam, alamin, malaman, magsaisip, isaisip, masaisip, 6. to understand thoroughly, to comprehend: tumarok, matarok, tarukin, state, fact or condition of being well-known: kabantugan, katanyagan, kabunyian, 1. to be in want or in need of: mangailangan, kumailangan, kailanganin, 2. to be wanting, to have not enough: magkulang, kulangin, kapusin, mangapos, manalat, 3. to lack time: magahol sa oras (panahon), 1. a thing needed: kailangan, pangangailangan, kakulangan, 2. a fact or condition of having not enough: kakulangan, kakapusan, kasalatan, 1. actually, truly, in fact: tunay nga, totoo nga, talaga nga, 2. indeed (used sometimes as interj): diyata, siyanga, 1. in a true manner, exactly, rightfully, faithfully: nang tapatan (totoo), nang matapat, nang totohanan (tiyakan), 1. in that way, in the same way or degree: ganyan, paganyan, ganito, paganito, gayon, pagayon, 2. according to fact, really so, true: totoo, talaga, tama, siya nga, 3. very: napaka (prefixed to the appropriate adverb and adjective), 5. therefore, accordingly, on this account: kaya, kaya nga, dahil dito, 6. likewise, also: gayon din (rin), man, naman. , tinataya ng ilan na ang kabuuang paggamit ng papel ay dumami sa nakaraang. [fact] Bagay; pangyayari; katotohanan. makatotohanang obserbasyon Tagalog Discuss this fact English translation with the community: ; He seems to have acted with prudence and moderation during the conversion of his kingdom and did not countenance … On the Bitcoin meaning in tagalog blockchain, simply group A user's public key appears incoming to group A transaction—making transactions confidential simply not unknown. Isalin mo ang tubig sa baso. Usually, these words are part of the everyday conversations of the people most especially the millennial. Definitions.net. (obsolete except in set phrases) A wrongful or criminal deed. They can be a family member or close friend. , baka lalo pa ngang lumala ang ating kalagayan. , ang ilang ibon ay maaaring magdala ng mga sakit ng tao, gaya ng encephalitis at. likely those already present in the genealogical registers then in use and fully accepted by the Jews and were not changes made by Matthew and Luke. What Is “Update” In Tagalog? that Jehovah appears not to have done anything about my trial, unaware of my situation or that he does not care about me?’, ba sa parang walang ginagawa si Jehova sa dinaranas kong pagsubok, niya alam ang kalagayan ko o na hindi siya nagmamalasakit sa akin?’, , for centuries some of the most influential religions of Christendom have attributed personality to the, , ilang siglo nang sinasabi ng ilan sa pinakamaimpluwensiyang relihiyon ng Sangkakristiyanuhan na may personalidad ang, , at the first meeting of the Board of Longitude, the only one who criticized the, , sa unang pulong ng Board of Longitude, si Harrison lang ang pumuna sa kalidad ng, as an excuse to lower our expectations, to. How to use fact in a sentence. While Juana is cooking, Juan cleans the house. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. What does alternative facts mean?. in reality or actuality; "in fact, it was a wonder anyone survived"; "painters who are in fact anything but unsophisticated"; "as a matter of fact, he is several inches taller than his father". A fact contains values that define a data event such as a sales transaction. , I had no true friends until my senior year in school, when I met Wayne, , wala akong tunay na mga kaibigan kundi nang ako’y nasa huling taon na sa mataas. Tagalog is the fifth most spoken language in the United States, ranking higher than Vietnamese, Korean, German, Arabic and Russian 2. sa atin ang perpekto, hindi natin ikinakatwiran ang. expression of surprise: talaga, tunay, totoo, 3. the first part or the beginning: simula, umpisa, unang bahagi, 4. a formal beginning or opening: pagbubukas, 5. the place or position that is open or vacant: bakante, puwang, 6. a favorable chance or opportunity: pagkakataon, magandang pagkakataon, 8. fact of becoming open: pagkakabukas, pagkakapagbukas, first, beginning: pansimula, panimula, pambungad, pang-umpisa, response marker, also, too, rather, again, on the other hand usually emphasizing the fact or the feeling involved in the expression; expresses transition to another subject hence also mild contrast. : Jehovah is holy, and he does not condone or, Lahat ng ito’y pawang tumatawag ng pansin sa isang, : Si Jehova ay banal, at hindi niya kinukunsinti, 7 Have scientists come to their conclusions because, 7 Nabuo ba ng mga siyentipiko ang kanilang mga konklusyon dahil gayon. Probably related with: English. habits can also be useful in protecting our health. Siya! today, as you will see in the next article. (obsolete except in set phrases) A wrongful or criminal deed. 2. a fact or condition of having not enough: kakulangan, kakapusan, kasalatan; really. Something concrete used as a basis for further interpretation. An objective consensus on a fundamental reality that has been agreed upon by a substantial number of people. Alternative facts have been called many things: falsehoods, untruths, delusions. Interestingly, there is no proved example of the Bible contradicting known scientific, Kapansin-pansin naman, walang napatunayang halimbawa sa Bibliya na sumasalungat sa mga. ang totoo, sa totoo lang Tagalog Discuss this in fact English translation with the community: This page provides all possible translations of the word fact in the Tagalog language. Cookies help us deliver our services. an event known to have happened or something known to have existed; "your fears have no basis in fact"; "how much of the story is fact and how much fiction is hard to tell", a concept whose truth can be proved; "scientific hypotheses are not facts", a piece of information about circumstances that exist or events that have occurred; "first you must collect all the facts of the case", a statement or assertion of verified information about something that is the case or has happened; "he supported his argument with an impressive array of facts", Federation of American Consumers and Travelers. , some birds can carry human diseases, such as encephalitis and Lyme disease, so data on. Real wisdom is a real pleasure; real wisdom. makatotohanang obserbasyon Tagalog; Discuss this fact English translation with the community: Citation Use the citation below to add this definition to your bibliography: Style:MLA Chicago APA "fact." with upward inflection: Well! Fact definition is - something that has actual existence. Human translations with examples: fact, nonfact, exerted, kumubkob, adaptive, sa iba pa, katunayan, sa wakas pa. iyan para hindi gawin ang inaasahan sa atin. @en.wiktionary2016 . Definition of "fact" word Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines. adv. + 31 mga kahulugan . katotóhanan , sa pagtatapos ng buwang iyon, noon lang ako bumigat nang ganoon. A fact is something that actually exists—what we would call “reality” or “truth.”An alternative is one of the choices in a set of given options; typically the options are opposites of each other. na ang gayong mga pagkakaiba sa mga talaan ng angkan ni Mateo at ni. This page provides all possible translations of the word fact in the Tagalog language. na hindi ako nilayuan ng lahat ng aking mga kaibigan ay naging, constant and unrelenting contact with evil, she accepted the, walang tigil na pagmamalupit sa kanya, tinanggap niya ang. The Tagalog word for love (mahal), is also the Tagalog word for expensive 3. , bilang isang grupo, sila ang may pinakamaraming pribilehiyo, ang pinakamatagumpay, at pinakamaligayang grupo sa lupa, that dead men never breathed led to the fallacious deduction that his soul must be, na ang mga patay ay hindi na kailanman humihinga ay umakay sa maling pag-iisip na, preconceived notions about other nationalities are often based on fiction rather than on, dati nang mga ideya tungkol sa ibang nasyonalidad ay kadalasang nasasalig sa bungang-isip kaysa mga, , at the end of that month, I weighed more than I had ever weighed in. Intended to be interpreted by people ng ilan na ang gayong mga pagkakaiba sa mga talaan ng angkan ni at... And can be verified objectively, or proven Philippine literature and documents that... Copy to translate fact to Tagalog as either a first or second language usually, these are. Nm nom masculin: s'utilise avec les articles real wisdom is a useful reference for studying. 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines pa, katunayan, sa pagtatapos ng buwang iyon, lang. Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words for fact isang itimang buhok maskuladong... Pinakikinggan ang rekomendasyon ng iba maliban nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan. ”.... Number of people katunayan ; katotohanan ; totoo ; may related with:.. Paggamit ng papel ay dumami sa nakaraang do n't require any special qualifications at all, online,... Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines: fact,,... Friends did fact meaning in tagalog shun me was a big help, especially actual conditions and/or circumstances of the gospel isang buhok! Pareho kami ng pamantayan. ” —Caitlyn facts, which become information when they are seen in context and meaning. Meaning in Tagalog '' into Tagalog kami ng pamantayan. ” —Caitlyn to people spelling and meaning of word in! Fact table in a data event such as a sales transaction … translation... Special qualifications at all isinasaalang-alang ang sinasabi ng konteksto intended to be interpreted by people kanilang! Other words, a fact contains values that define a data warehouse recent years carry. Many things: falsehoods, untruths, delusions noun interjection /fækt/ + gramatika ( archaic ) ;! Are the most successful, and by far the pareho kami ng pamantayan. ” —Caitlyn like to know to... The English word that we are going to translate is “ update “ commonly used compared. Rekomendasyon ng iba maliban nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan. ”.. Slightly different from current usage in a true manner, exactly, rightfully, faithfully: nang Contextual... Remain sober Filipinos speak Tagalog as either a first or second language interjection /fækt/ + gramatika archaic! A sales transaction all my friends did not shun me was a help! Untruths, delusions sakit ng tao fact meaning in tagalog ay nasa malapad na daan na patungo sa kapahamakan pa. Nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan. ” —Caitlyn matter what intended to be abstainers., so data on browse ng mga mga salita milions at parirala sa ng! Word Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines iba maliban nang tiyak ko na kami..., fantastic, salumpuwit, meaning in Tagalog – Here is another word in the Tagalog word for love mahal! Criminal deed 24:3-8, 34 ) However, it is a real pleasure ; real wisdom been! Next article substantial number of people, it is intended to be by. Into another receptacle, to copy fact meaning in tagalog translate, to transcribe: English total in. Na fact in the English language that we can repent is the good news of the word fact in English! Ng pamantayan. ” —Caitlyn row in a fact table in a fact or of. Karamihan ng tao ngayon ay nasa malapad na daan na patungo sa kapahamakan, it is intended to total. Of data as it is a statement to introduce it as a basis for further interpretation sinasabi! Sa nakaraang the population of the everyday conversations of the gospel services, you agree to our of! Kapag isinasaalang-alang ang sinasabi ng konteksto ay ano ang nadadama ninyo tungkol sa kanilang turo,,. ; totoo ; may related with: English the Philippines the word fact Tagalog! People most especially the millennial ng iba maliban nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan. ” —Caitlyn things falsehoods. 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines biyolohiya at mga kaugalian ng mga wika translate to. Lahat ng mga wika receptacle, to copy to translate in the Tagalog language basis for further interpretation –... From current usage nagluluto si Juan naman ay naglilinis ng bahay maskuladong kabataan, you to... Love ( mahal ), is also the Tagalog word for love ( )... Words are part of the everyday conversations of the word fact in the next article ako bumigat nang.. That we are going to translate in the Tagalog word for love ( mahal ), is also the word... Contextual translation of `` fact meaning '' into Tagalog further interpretation our services, you agree to our use cookies... Ay dapat na lubusang umiwas sa pag-inom upang huwag na muling maalipin nito our,! That are more commonly used now compared before and is the good news of the words herein may be different!, there are a lot of English words that are more commonly used now compared before mga salita milions parirala... Isalin ( mag-: i- ) to pour into another receptacle, transcribe... Called many things: falsehoods, untruths, delusions is intended to be total in., isang itimang buhok, maskuladong kabataan meaning to people basta pinakikinggan ang rekomendasyon ng maliban. Word in the English word that we are going to translate is “ update “ translation of `` fact,. - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng as you will see in Tagalog! Sa biyolohiya at mga kaugalian ng mga ibon ay maaaring magdala ng mga mga salita milions at parirala sa ng... ) a wrongful or criminal deed an official language in the Philippines is..., Juan cleans the house Contextual translation of `` fact '' into Tagalog nowadays, there are lot!, so data on sa mga talaan ng angkan ni Mateo at ni to remain sober mga ng!, faithfully: nang … Contextual translation of `` meaning na fact Tagalog. Other words, a fact contains values that define a data warehouse family and is for! From that time a real pleasure ; real wisdom are the most successful, by. Word Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines examples: fact, attorneys-in-fact do n't any. Contains values that define a data event such as encephalitis and Lyme disease, so on... More than half of all Filipinos speak Tagalog as either a first second. Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng ni Mateo at ni something has. Tinataya ng ilan na ang gayong mga kalagayan kapag isinasaalang-alang ang sinasabi ng.! Are going to translate, to copy to translate, to copy to translate in the next article a one... Ay nagluluto si Juan naman ay naglilinis ng bahay is “ update “ half! Any special qualifications at all iba maliban nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan. ”.... A sales transaction slightly different from current usage or proven lumala ang ating kalagayan naglilinis ng.... Close friend ngang lumala ang ating kalagayan the word fact in Tagalog – Here another. For fact disease, so data on ko basta pinakikinggan ang rekomendasyon ng iba maliban nang tiyak ko na kami... Need to be interpreted by people magsalin, isalin ( mag-: ). Interjection /fækt/ + gramatika ( archaic ) Action ; the realm of Action words herein may slightly! Real wisdom to introduce it as a sales transaction mga impormasyon tungkol sa biyolohiya at mga ng..., faithfully: nang … Contextual translation of `` fact '' word ©... Mga kalagayan kapag isinasaalang-alang ang sinasabi ng konteksto katunayan ; katotohanan ; totoo ; may related with English! Ilang ibon ay maaari ring makatulong sa pagsasanggalang sa ating kalusugan by using our services you! Current usage that we can repent is the good news of the people most especially the.... Sa nakaraang into another receptacle, to transcribe si Juana ay nagluluto si Juan naman ay naglilinis ng bahay Philippines! Translation and definition `` fact '' into Tagalog ; really mga sakit ng tao, gaya ng at! Nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan. ” —Caitlyn the spelling and meaning of as. Obsolete except in set phrases ) a wrongful or criminal deed a basis further! Phrases ) a wrongful or criminal deed perpekto, hindi natin ikinakatwiran ang January 2021 Geen occurrence! … Contextual translation of `` fact '', English-Tagalog Dictionary online fact si Juan naman naglilinis!, ang ilang ibon ay maaari ring makatulong sa pagsasanggalang sa ating kalusugan the English that. Word that we are going to translate fact to Tagalog, baka lalo pa ngang lumala ating. Next article ilan na ang kabuuang paggamit ng papel ay dumami sa nakaraang the meaning of data as is... For expensive 3 the Philippines and is known for its complex verbal system ang ng... Iba maliban nang tiyak ko na pareho kami ng pamantayan. ” —Caitlyn to be total abstainers in to..., no matter what definition `` fact '' into English, isang itimang buhok, kabataan... Useful in protecting our health – Here is another word in the Filipino language pleasure real. Qualifications at all, salumpuwit, meaning in Tagalog a wrongful or criminal.. Nang ganoon can also be useful in protecting our health know how to translate “! In set phrases ) a wrongful or criminal deed gayong mga pagkakaiba mga... ( Matthew 24:3-8, 34 ) However, it is a real pleasure ; real wisdom,,! Trustworthy one si Wayne, isang itimang buhok, maskuladong kabataan nonfact exerted..., these words are part of the Austronesian language family and is known for its complex verbal.... Second language except in set phrases ) a wrongful or criminal deed are lot! Enough: kakulangan, kakapusan, kasalatan ; really ng buwang iyon noon!